Sąlygos

1. SVETAINĖS NAUDOJIMAS

Ši svetainė priklauso ir yra valdoma UAB Dr. Oetker BALTIC (toliau – „mes“, „mūsų“ arba „mus“).
Prisijungdami prie šios svetainės jūs sutinkate laikytis toliau išdėstytų Sąlygų, tad prašome atidžiai jas perskaityti. Mes galime bet kada pakeisti savo nustatytas Sąlygas, todėl turėtumėte reguliariai tikrinti, ar jos nebuvo pakeistos. Jei nesutinkate su kuriomis nors Sąlygomis, nedelsdami nustokite naudotis šia svetaine.

Šiose Sąlygose pateikiamos nuorodos į šią svetainę ir yra taikomos būtent šiai svetainei, nesvarbu, kokiu būdu prie jos prisijungiate, įskaitant prieigą prie šios svetainės naudojantis mūsų mobiliosiomis programėlėmis arba šios svetainės versija, pritaikyta naudoti mobiliuosiuose įrenginiuose.
Visus klausimus, susijusius su šiomis Sąlygomis, prašome siųsti adresu:

UAB DR. OETKER BALTIC
Kernavės g. 88-139,
LT-08216, Vilnius
TELEFONAS: (8-5) 210 43 85
EL. PAŠTAS: OETKER@OETKER.COM

2. BENDRA INFORMACIJA

Pasiliekame teisę:

  • neįspėję jūsų, laikinai ar visam laikui pakeisti arba panaikinti šią svetainę (ar bet kurią jos dalį), o jūs patvirtinate, kad nesame atsakingi jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius svetainės pakeitimus ar panaikinimą;
  • esant reikalui, keisti Sąlygas.

„UAB Dr. Oetker BALTIC“ rūpestingai ir atidžiai parengė šios svetainės turinį. Tačiau, jei taikomi įstatymai to nereikalauja ir jei nėra atskirai nurodyta šiose Sąlygose, „UAB Dr. Oetker BALTIC“ negarantuoja, kad visa šioje svetainėje pateikiama informacija ar turinys apie bet kokius produktus ar paslaugas, platinami per ją arba susiję su ja, atsisiunčiami arba pasiekiami iš šios svetainės, yra tikslūs ir patikimi.

Jei įstatymai tai leidžia, „UAB Dr. Oetker BALTIC“ neprisiima atsakomybės už jokius su svetaine susijusius nuostolius, pretenzijas, reikalavimus ar žalą, įskaitant tiesioginius ir netiesioginius, atsitiktinius ar logiškai išplaukiančius nuostolius ar žalą, neatsižvelgiant į tai, ar jie atsirado dėl prarasto pelno, negautų pajamų, duomenų praradimo, negalėjimo naudotis ar kitų priežasčių, nesvarbu, ar mums buvo pranešta apie tokių nuostolių galimybę. Tai bus taikoma neatsižvelgiant į tai, ar tokie reikalavimai, nuostoliai ar žala kyla dėl delikto, sutarties, aplaidumo, pagal įstatymą ar kitaip. Nė viena šių Sąlygų nuostata neriboja mūsų atsakomybės už mūsų aplaidumo sukeltą sukčiavimą, mirtį ar asmens sužalojimą. Jei esate vartotojas, tai neturi įtakos įstatymų numatytoms jūsų teisėms.

ES yra sukūrusi ginčų, kylančių dėl internetu sudarytų sutarčių, sprendimo internetinę platformą. Žr. http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nors pagal savo galimybes atsakysime į visus jūsų skundus dėl mūsų produktų ir paslaugų, mes nenorime ir neprivalome dalyvauti alternatyviose ginčų sprendimo procedūrose.

3. NUORODOS

Šioje svetainėje pateiktos nuorodos gali nukreipti į kitas svetaines, kurių mes nevaldome. Kai suaktyvinę kurią nors iš tų nuorodų jūs išeisite iš mūsų svetainės, mes nekontroliuosime ir neprisiimsime atsakomybės už jokią medžiagą ar paslaugą, esančią bet kurioje kitoje svetainėje, kurios nevaldome. Nuorodų buvimas mūsų svetainėje nereiškia, kad mes patvirtiname ar kitaip prisiimame atsakomybę ar įsipareigojimus už bet kokius tokiose svetainėse teikiamus arba prieinamus produktus ar paslaugas. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už informacijos, medžiagos ar kito turinio, esančio svetainėse, kurios pasiekiamos naudojantis nuorodomis, tikslumą, autorių teisių laikymąsi, teisėtumą ar padorumą.

Už visą informaciją ar turinį, perduodamą naudojant bet kokias šioje svetainėje esančias funkcijas (įskaitant visas mobiliąsias programėles arba svetainės versiją, pritaikytą naudoti mobiliuosiuose įrenginiuose), įskaitant internetinius pakvietimus, el. korteles, el. paštą, bendrinimą socialiniuose tinkluose arba siuntimo draugui funkciją, esate atsakingi jūs, siuntėjas. Jūs patvirtinate, kad naudodamiesi šia paslauga neperduosite jokios medžiagos, kuri galėtų būti laikoma įžeidžiančia, nepadoria ar kitaip nepriimtina. Mes negalime būti laikomi nei tiesiogiai, nei netiesiogiai atsakingi už bet kokios tokios funkcijos turinį, taip pat už bet kokius nuostolius ar žalą, kurią galite patirti naudodamiesi šia paslauga. Jūs sutinkate su mumis dėl bet kokių galinčių atsirasti nuostolių.

Jei kuri nors iš šių atsakomybės ribojimo ir išimčių nuostatų laikoma neteisėta, negaliojančia arba dėl kokios nors priežasties neįgyvendinama, ta nuostata laikoma atskiriama ir neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir vykdymui.

Informacija apie mitybą

Šioje svetainėje parengėme informaciją apie mitybą, skirtą bendram visuomenės informavimui. Pateikiama informacija yra surinkta iš įvairių šaltinių ir, nors mes manome, kad paskelbimo metu ji yra tiksli, jei tai leidžiama remiantis galiojančiais įstatymais, mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų ir nesuteikiame jokių garantijų dėl aiškaus ar numanomo informacijos tikslumo ar išsamumo.

Svetainėje naudojami reklamos terminai

Savo svetainėje dažnai vartojame tam tikras sąvokas ir reklamines funkcijas, kurios turi tam tikras reikšmes.

„Reklamos akcijos“ yra susijusios su mūsų sukurtu reklaminiu turiniu.

Mūsų svetainėse įkelti vaizdai yra skirti padėti atpažinti mūsų gaminius. Kartais galime pertvarkyti ir patobulinti savo pakuotes, todėl vaizdas gali neatitikti tos pakuotės, kurią matote parduotuvėse pirkdami mūsų gaminius.

4. REGISTRACIJA NORINT NAUDOTIS MŪSŲ SVETAINE

  • Kai kuriais atvejais vartotojai turės užsiregistruoti, kad galėtų naudotis mūsų svetainėje teikiamomis paslaugomis.
  • Registruodamiesi mūsų svetainėje, jūs taip pat sutinkate, kad asmeninė informacija, kurią prašome pateikti klientui registruojantis, yra visais atžvilgiais tikra, tiksli, aktuali ir išsami ir kad esate vyresnis nei 16 metų.

Nedelsdami praneškite mums apie bet kokius jūsų asmeninės informacijos pasikeitimus el. paštu oetker@oetker.com

5. PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Visus jūsų asmens duomenis laikysime konfidencialiais. Saugosime juos saugiame serveryje ir tiksliai laikysimės visų galiojančių privatumo ir duomenų apsaugos taisyklių. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame jūsų asmeninius duomenis, skaitykite mūsų privatumo pranešimą čia.

6. SLAPUKAI

Peržiūrėkite mūsų slapukų naudojimo politiką, kad sužinotumėte daugiau apie tai, kokius slapukus, kaip ir kodėl juos naudojame.

7. MŪSŲ SVETAINĖS NAUDOJIMAS MOBILIUOSIUOSE ĮRENGINIUOSE

Ši Sąlygų dalis (kartu su kitomis Sąlygomis) taikoma, kai patenkate į šią svetainę naudodamiesi mobiliąja programėle arba šios svetainės versija, pritaikyta naudoti mobiliuosiuose įrenginiuose. Jei nesutinkate laikytis kurios nors iš šių Sąlygų, negalite naudotis ar pasiekti mūsų svetainės versijos, skirtos mobiliesiems įrenginiams ir, jei taikoma, turėtumėte ištrinti visas naudojamas mūsų mobiliąsias programėles.

Kai prisijungiate prie mūsų svetainės naudodami mobilųjį įrenginį, esate atsakingi už visus jį naudojant galimus operatoriaus ar kitus duomenų mokesčius, o mes nebūsime atsakingi už jokius jums paskirtus mokesčius. Jei nesate tikri, kokie mokesčiai gali būti taikomi, rekomenduojame pasiteirauti savo ryšio tinklo paslaugų teikėjo.

Kadangi mes nekontroliuojame jūsų įrenginio ryšio tinklo, išskyrus kiek to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus arba kaip nurodyta šiose Sąlygose, mes negarantuojame, kad visa informacija yra teisinga ar atnaujinta.

8. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Visos autorių teisės, prekių ženklai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į visus logotipus, dizainą, tekstą, vaizdus ir kitą medžiagą mūsų svetainėje priklauso „Dr. Oetker (UK) Ltd“ arba pateikiamos gavus savininko leidimą. Šiuos kūrinius visame pasaulyje saugo autorių teisių ir prekių ženklų įstatymai bei sutartys. Visos tokios teisės yra saugomos.

UAB Dr. Oetker BALTIC yra registruota Lietuva, įmonės kodas 300070464. Mūsų registruota buveinė yra Kernavės g. 88-139, LT-08216, Vilnius.

PVM kodas: LT100001372610